Jogi témájú cikkek közérthetően

Az adásvételi szerződés buktatói

Az adásvételi szerződés buktatói

  Rendkívül sűrűn előfordul, hogy ügyfeleim egy rosszul elkészített adásvételi szerződés aláírását követően keresnek fel, mellyel már nehéz mit kezdeni. Ezért cikkemben röviden összefoglalom, hogy mik azok a sarkalatos pontok, amikre ügyelni kell ingatlanok értékesítése/vétele esetén.


április 14, 2017 0
A gyermekétől külön élő szülő jogai és kötelezettségei

A gyermekétől külön élő szülő jogai és kötelezettségei

  Mind a különélő szülők, mind a gyermekek elvárásait valóra váltja az új törvénymódosítás, mely szigorúan felsorolja a gyermekétől külön élő szülők jogait és kötelezettségeit.


december 19, 2016 0
Nagykorú gyermek tartása

Nagykorú gyermek tartása

  A gyermektartásdíj időtartama a gyermek 18. életévének betöltéséig, vagy amennyiben a gyermek középiskolai tanulmányokat folytat, 20. életévéig tart.


november 19, 2016 0
Gyermektartásdíj nem fizetése egyéb hiteltörlesztés miatt

Gyermektartásdíj nem fizetése egyéb hiteltörlesztés miatt. Létezhet?

  Az utóbbi időben egyre gyakrabban előkerülő kérdés ez, tekintettel a rengeteg fizethetetlenül megugrott devizahitel-törlesztőrészletekre, illetve egyéb hitelekre.


november 19, 2016 0
Gyermektartásdíjjal kapcsolatos szülői játszmák

Gyermektartásdíjjal kapcsolatos szülői játszmák

  A kiskorú gyermek tartására a szülő a saját szükséges tartásának korlátozásával is köteles. Ezen szabálynak véleményem szerint tökéletes, már a bíróságokon is többször elhangzott köznyelvi megfogalmazása a “köteles a saját szájából a falatot kivenni, és gyermekének adni”.


november 19, 2016 0
Gyermektartásdíj megállapítása a szülő rendkívül magas fizetése esetében

Gyermektartásdíj megállapítása a szülő rendkívül magas fizetése esetében

  A tartásdíj mértékét a felek megállapodásban is rögzíthetik. Ennek hiányában a bíróság határozza meg az összeget. Jelentősen leegyszerűsíti az eljárást, ha a felek egyezséget kötnek a gyermektartás kérdésében.


november 19, 2016 0
Külföldi jövedelem alapulvétele tartásdíj esetében

Külföldi jövedelem alapulvétele tartásdíj esetében

  A  törvény kimondja, hogy a kötelezett átlagos jövedelmét kell a gyermektartásdíj alapjául venni. A kötelezettnek arra tekintet nélkül kell megfizetnie a tartásdíjat, hogy milyen jogcímen részesül jövedelemben, itthon vagy külföldön kapja azt kézhez.


november 19, 2016 0
Hogyan lehet megfizetni a gyermektartást?

Hogyan lehet megfizetni a gyermektartást?

  A kötelezett szülő a gyermektartásdíjat elsősorban pénzben teljesíti. A felek megállapodhatnak, hogy a fizetési kötelezettségének a szülő egy összegben, vagy megfelelő vagyontárgy juttatásával tesz eleget.


november 19, 2016 0
Közös szülői felügyeleti jog esetén a gyermektartásdíj kérdése

Közös szülői felügyeleti jog esetén a gyermektartásdíj kérdése

  A válási vagyonmegosztás során a szülők sokszor próbálnak akként kibújni a tartásdíj-fizetési kötelezettség alól, hogy közös szülői felügyeletben állapodnak meg.


november 19, 2016 0
Válás közös megegyezéssel

Válás közös megegyezéssel

  A válások többsége a házastársak közötti egyezséggel zárul. Ezek az egyezségek ritkábban már a válási szándék kinyilvánításával egy időben létrejönnek a felek között.


november 8, 2016 0