Ajándékozási szerződés

Mit kell tudni az ajándékozási szerződésről?

A 2013. évi V. törvény 6:235. § alapján az ajándékozási szerződés megkötése után az ajándékozónak szükségszerű a szóban forgó dolgot átörökítenie a megajándékozottnak, utóbbi pedig köteles azt átvenni.

Ingatlan ajándékozás során a szerződést csak írásban lehet érvényesíteni, ügyvéd jelenlétében. Továbbá azt magánokiratba vagy közokiratba szükséges foglaltatni, melyet egy jogásznak kell ellenjegyezni.

Törvényi határozat szerint az ajándékot vissza lehet követelni, ha:

A szerződés aláírását követően az ajándékozónak megélhetése érdekében szüksége van az elajándékozott dologra. A visszavétel csak abban az esetben lehetséges, ha a folyamat a megajándékozott fél egzisztenciáját nem veszélyezteti. Utóbbi fél nem köteles arra, hogy visszaszolgáltassa az ajándékot, ha az ajándékozó megélhetését más módon is biztosítani tudja (pénzbeli juttatás, természetbeni tartás).

Amennyiben az ajándékozó, vagy annak közeli családtagja felé súlyos jogsértést hajt végre az ajándékozott, vagy annak közeli rokona, úgy az ajándékozó igényt tarthat a szóban forgó ajándékra, vagy visszakérheti az ajándék teljes értékét. Ajándékozó abban az esetben is visszakövetelhet, ha a szerződésben szerepeltetett személyek számára tudott olyan vélelem, ami a későbbi ajándékozást meghiúsíthatja.

Visszakövetelés nem lehetséges, ha az ajándék vagy annak értéke már nincs az ajándékozott tulajdonában a jogsértés idején, illetve ha az ajándékozó a méltánytalanságtól eltekint. Visszakövetelésről való lemondásnak minősül továbbá, ha az ajándékozó az ajándékot helyénvaló ok hiányában hosszabb idő elteltével sem igényli vissza.

Bízza 11. kerületi ügyvédi irodánkra az ajándékozási szerződés elkészítését!

 

További ingatlanjogi cikkeink: