Cégmódosítás

Egy már meglévő társaságnak kötelezően be kell jelentenie a rá vonatkozó, cégjegyzékhez szorosan kapcsolódó adatokat, változásokat a cégbíróság felé. Amennyiben a cégadatok nem kerülnek bejelentésre, vagy esetlegesen ezek az adatok hamisak, úgy a társaságnak súlyos következményekkel kell számolnia – akár cégtörlésre is sor kerülhet.

A cégjegyzéken szereplő adatok közül a legfontosabb a székhely, és annak pontos megadása. Ennek az információnak mindig naprakésznek kell lennie csakúgy, mint a tulajdonosi hozzájárulásnak.

A 2017. március 15. napján lejárt kötelező törzstőke emelésre vonatkozó törvény értelmében azok a társaságok, melyeknek törzstőkéje a 3 millió forintot nem éri el, emelniük kell a törzstőkén. Emellett csak úgy működhetnek tovább, ha a Gt. szabályai helyett a Ptk. szabályaira áttérnek.

Cégmódosítás előtt áll? Forduljon Ön is ügyvédhez Gazdagréten!

 

További cégjogi cikkeink: