Cégmódosítás

Mi a teendő, ha a cég adataiban változás történik?

A cég cégjegyzéket érintő adataiban történő változásokat változásbejegyzési eljárás (cégmódosítás) keretében be kell jelenteni a cégbíróságnak.

A változásbejegyzési eljárás elektronikus eljárás, melyben kötelező a jogi képviselet.

A létesítő okirat (társasági szerződés/alapító okirat) módosítását be kell jelenteni a cégbíróságnak, mely 15.000,-Ft illetéket és 3.000,-Ft közzétételi költségtérítés fizetést von maga után.

A leggyakrabban előforduló cégmódosítások, a teljesség igénye nélkül:

Társasági szerződés

A társasági szerződés módosításáról a társaság legfőbb szerve dönt.

Cégnév

A cégnévnek szükséges megfelelnie a jogszabályi előírásoknak, tartalmaznia kell a választott cégforma megnevezését és legalább a vezérszót. A vezérszó a cégnévben az első helyen áll és lehet idegen nyelvű kifejezés, rövidítés vagy mozaik szó is. A cégnévben a vezérszón kívül csak magyar szavak szerepelhetnek.

A névnek a Magyarország területén bejegyzett más cég elnevezésétől egyértelműen különböznie kell.

Tevékenységi kör

A főtevékenység megváltoztatását be kell jelenteni a cégbíróság részére, míg az egyéb tevékenységi köröket a cég könyvelője jelenti be a NAV-hoz.

Székhely

A cég székhelye a cég levelezési címe, az a hely, ahol a cég üzleti és hivatalos iratainak átvétele történik.

A cég telephelye a cég székhelyétől eltérő helyen található,a cég fióktelepe pedig más településen van, mint a cég székhelye.

Üzletrész adásvétel

Az üzletrész a társaság tagjai között szabadon átruházható, az üzletrész átruházását írásba kell foglalni.

Az eljárás menete:

1       E-mailben, vagy személyes úton begyűjtjük a szükséges adatokat.

2       Időpontot egyeztetünk az iratok aláírására.

3       Iratok elkészítése

4       Iratok aláírása.

5       Elektronikus úton benyújtja az iroda az iratokat az illetékes cégbírósághoz.

6     Az iroda megküldi Önnek e-mailen a bejegyző végzést

Az eljárás munkadíja módosítás függő lehet, egyszerű módosítás esetén (székhely, cégnév, tag adatok, tevékenységi kör) 40.000,- Ft, valamint a minden esetben felmerülő illetékek költsége.

Cégmódosítás előtt áll? Forduljon Ön is ügyvédhez Gazdagréten!

További cégjogi cikkeink: