Fiatalkorúak büntető ügyei

Fiatalkorú bűnelkövetőkre speciális büntető  szabályok vonatkoznak.

Fiatalkorú az, aki a bűncselekmény elkövetése idején a tizennegyedik életévét betöltötte, de a tizennyolcadikat még nem. Ha a fiatalkorú az elbírálás ideje alatt felnőtté válik, de az elkövetéskor még fiatalkorú volt, minden esetben a fiatalkorúakra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. Az új Btk. 2013. júliusi hatálybalépésétől büntetendő az a 12 év fölötti fiatal is, aki emberölés, rablás és a nemi  bűncselekmények valamelyikét követi el.

A fiatalkorúak vádlottak, gyanúsítottak elleni eljárásban kötelező a jogi képviselet, az ügyvéd részvétele.

Fiatalkorúak a leggyakrabban a következő bűncselekményeket követik el:

A fiatalkorúak által elkövetett bűncselekményeknél nagy szerepe van az alkalom kihasználásának. Gyakori a más személyek befolyásoló hatására, vagy társakkal elkövetett bűncselekmények is.

Fiatalkorúak büntetése:

Azzal a fiatalkorúval szemben, aki első esetben kerül bíróság elé, és a bűncselekmény nem kiemelkedő súlyú, beismerő vallomást tett, megbánást tanúsított, a cselekmény kísérleti szakaszban maradt vagy azt bűnsegédként követte el, illetve a cselekményt gyermekkorhoz közeli életkorban követte el, általában a büntetési célok elérhetőek intézkedés alkalmazásával, azaz megrovással, vagy próbára bocsátással.

Fiatalkorúval szemben közérdekű munkát csak akkor lehet kiszabni, ha az ítélet meghozatalakor a 16. életévét betöltötte.

Fiatalkorú pénzbüntetéssel csak akkor sújtható, ha önálló keresete vagy megfelelő vagyona van.

A végrehajtandó szabadságvesztés kiszabása általában a visszaesőként, kiemelkedő súlyú (élet elleni, nemi erkölcs elleni, vagyon elleni) bűncselekményeket  elkövető fiatalkorúak esetében valósul meg.

A végrehajtandó szabadságvesztést, előzetes letartóztatást Tökölön a Fiatalkorúak Büntetés- végrehajtási Intézetében, illetve a Szőlő utcai Javítóintézetben hajtják végre.

 

További büntetőjogi cikkeink: