Válóper

válóperMi a teendő válóper indítása esetén?

Hogy a válóper elindulhasson, először az illetékes bíróságot szükséges felkeresni. Illetékes bíróságnak a felek utolsó közös lakóhelyén található bíróság tekinthető. A település után az illetékes járásbíróság megtalálása következik, amit legegyszerűbben az interneten, a bírósági portálon tehetünk meg. Válópert a járásbíróságon indíthatunk.

Mi kerüljön a válás beadásakor a kereseti levélbe?

A keresetlevélben – melyet minimum három példányban szükséges benyújtani – szerepelnie kell, hogy mikor és hol kötötték a házasságot, illetve, ha gyermekek születtek a házasságból, az ő születési adataikat és keresztnevüket is fel kell tüntetni. Az adatok helytállóságát a házassági, ill. az a születési anyakönyvi kivonat eredeti példányának csatolásával alá kell támasztani. Elengedhetetlen továbbá az illeték (jelenleg 30.000,- Ft) megfizetése. Benyújthatunk költségmentességi kérelmet is, ez esetben a szükséges igazolásokat kell bemutatnunk. Maga a kérelem online is letölthető.

A válópert kezdeményező fél a közös ingatlan kapcsán is kérheti a bíróság közbenjárását. Ehhez egy 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap másolatot szükséges mellékelni a kereset mellé.

A dokumentumban egyértelműen nyilatkoznunk kell, hogy a házasság minden kétséget kizáróan működésképtelenné vált. Röviden ennek okait is indokolnunk kell.

Közösen beadott kereset esetén az ezt tanúsító megállapodást is be kell nyújtanunk.

A fentiek a keresetlevél kötelező elemei, ezek mellett azonban ajánlott az alábbiak ismertetése is:

 • Mikor ismerkedtek meg a felek
 • Éltek-e élettársi kapcsolatban a házasság előtt
 • Hol éltek együtt első alkalommal
 • Hány váláson vannak túl a felek

Milyen jellegű kérelmeket írhatunk a keresetlevélbe?

A felperesnek, azaz a válópert kezdeményező félnek – amennyiben nem közös megegyezéssel indul az eljárás – jeleznie kell, hogy milyen kérelmekkel kíván élni.

Az alábbi kérelmekkel fordulhatunk a bírósághoz:

 • Házasság felbontása
 • Gyermek szülői felügyeleti jogának rendezése
 • Gyermektartásdíj fizetési kötelezettség elrendelése, ill. a gyerekkel való kapcsolattartás feltételeinek meghatározása
 • A válás utáni vagyonmegosztás
 • A közös ingatlan használati jogát érintő kérdések
 • Házastársi tartásdíj iránti igény

Mi az eljárás menete válóper során?

A válás egyik igen meghatározó állomása az első tárgyalás. Erre a bíróság mindkét felet idézi, ám megjelenési kötelezettsége csak a felperesnek van. Amennyiben távol marad, az eljárás megszűnését is eredményezheti, hiszen viselkedése arra enged következtetni, hogy válási szándéka már nem áll fenn.

A tárgyalás első lépéseként a bíró ismerteti a benyújtott kereset és az esetleges mellékletek taralmát, majd a felperes esetleges módosítási kérelmei követeznek. Ezt követően kap az alperes lehetőséget, hogy saját nyilatkozatát kifejtse a kérelmekkel kapcsolatban. Miután a bíró feltette kérdéseit a válni kívánó házastársaknak, utóbbiak is megvitathatják egymással – akár ügyvédi közreműködéssel – a felmerülő kérdéseket.

Az alábbi esetekben akár egyetlen tárgyalás is elegendő lehet a válás kimondásához:

 • ha a békítő eljárás sikerrel zajlott és
 • ha a felek készek együttműködni a közös megegyezéssel történő válás lebonyolítása érdekében

Ellenkező esetben a per új tárgyalással folytatódik.

Szeretne többet megtudni a válás vagyonmegosztás aspektusairól is? Tájékozódjon oldalunkon, további jogi kérdéseivel pedig forduljon bizalommal gazdagréti ügyvédi irodánkhoz!

További családjogi cikkeink: