Ittas vezetés

Fegyelmező intézkedések az ittas vezetést illetően 2018-ban

A közlekedési bűncselekmények közül kiemelkedő, ittas vezetést érintő intézkedések az utóbbi években számtalan változtatáson, és egyúttal szigorításon is átestek – a zéró tolerancia például egy közülük. Az alkoholos befolyásoltság alatt álló járművezetők tettenérése esetén azonnal eljárást indítanak: a sofőrt eltiltják a járművezetéstől, és adott esetben pénzbüntetéssel is sújtják.

Az alkoholos befolyásoltság alatt álló személy – az ittas állapot mértékétől függően – szabálysértést/bűncselekményt követ el, és ellene eljárás indítható. Az esetek többségében már a rendőri intézkedés során bevonják az ittas vezető jogosítványát. Az esetről rendőri jelentést is készítenek, amiben az alkoholszonda által mért adatokat is feltüntetik. Az elkövetőt a későbbiekben vér- és vizeletvizsgálat alá is vonhatják. Utóbbiak kizárólag igazságügyi orvosszakértő által hitelesíthetők.

Az ittas sofőrt (gyanúsított) kihallgatják, és ügyében általában a bíróságon 30 napon belül ítélet születik. A tárgyalás szigorúan jogi képviselő előtt zajlik. Amennyiben a gyanúsított nem áll kapcsolatban ügyvéddel, úgy az arra illetékes szervek kirendelnek részére egyet az ügyészségi hivatalból.

Ittas vezetés vétsége esetén forduljon Ön is bizalommal gazdagréti irodánkhoz!

Fiatalkorúak büntetőügyei

Magyarországon fiatalkorú személynek számít, aki a 14 éves életkort betöltötte, a 18-at ellenben még nem. A fiatalkorú bűnelkövetőkre a felnőtt elkövetőkkel szemben a Büntető Törvénykönyv szerint eltérő szabályok vonatkoznak.

Amennyiben adott fiatalkorú ellen bírósági eljárás indul, de az mégsem zárul le 18 éves koráig, úgy a döntés során a fiatalkorúakra vonatkozó rendelkezéseket alkalmazzák. A Btk. szerint büntetés alá vonják azt a 12. életévét betöltött fiatalt is, aki ellen a vád emberölés, rablás vagy nemi bűncselekmény. A jogi képviselet akár 12. életévét betöltött fiatalról, akár fiatalkorúról van szó, minden esetben kötelező az eljárás során.

A fiatalkorúak körében leggyakrabban előforduló bűncselekmények:

 • Szabálysértések
 • Lopás (bolti és iskolai)
 • Rongálás
 • Garázdaság, csoportos garázdaság
 • Rablás, csoportos rablás
 • Testi sértés (mértéktől függetlenül), vagy annak kísérlete
 • Közfeladatot ellátó személy ellen elkövetett erőszak (tanár, autóbuszvezető, ellenőr)
 • Magánokirat- és közokirat-hamisítás
 • Kábítószerrel való visszaélés

A fiatalkorúak esetében rendszerint előfordul, hogy a bűncselekményeket csoportosan hajtják végre, sőt az is, hogy a bűncselekményeket más személyek befolyásoltsága alatt, vagy más személyek biztatására követik el.

Fiatalkorú büntetése megrovással, próbára bocsátással abban az esetben, ha:*

 • megbánással járul a bíróság színe elé
 • tettét beismeri, és hajlandó erről vallomást is tenni
 • vétsége nem kimagaslóan súlyos
 • tettei kísérleti szakaszban rekedtek
 • bűnsegédként szerepelt a bűncselekményben
 • életkora az elkövetés idején a gyermekkorhoz közel áll

* A bíróság határozata a fentiektől egyes esetekben eltérhet.

Fiatalkorú közérdekű munkára abban az esetben fogható, ha az ítélethozatal során már a 16. életévét betöltötte.
Pénzbüntetés csak akkor róható ki rá, ha önálló keresettel bír, vagy elégséges vagyonnal rendelkezik.

Végrehajtandó szabadságvesztéssel (az esetek túlnyomó többségében) visszaeső vagy kimagasló súlyú bűncselekményt elkövetőt sújt a bíróság, ha tetteit még fiatalkorában követte el (14-18 év). A folyamat részeként előzetes letartóztatás alá vonják a Fiatalkorúak Büntetés- végrehajtási Intézetében Tökölön, vagy Budapesten a Szőlő utcai Javítóintézet falai között.

További információkkal kapcsolatosan keresse fel budaörsi irodánkat!

 

További büntetőjogi cikkeink: