Vagyonmegosztás

A közös vagyon fogalma

Konfliktus nélküli, tiszta válás vagyonmegosztás

Miután a felek házasságra léptek – vagyonjogi szerződés hiányában -, automatikusan létrejön a felek között a házastársai vagyonközösség, melynek keretében a házastársakat fele-fele arányban illeti meg a közös vagyon. Beletartozik minden ingóság és ingatlan, melyet a felek a házasság alatt akár külön, akár közösen szereznek. Ez alól kivétel képez a különvagyon.

Hogyan adható ki a közös vagyon, és mekkora lehet a kiadásra kerülő vagyoni hányad értéke?

A kiadható vagyonrész értékét a vagyonközösség felbontásakor fennálló aktuális állapot figyelembevételével határozzák meg, számolva az esetleges értékmódosulásokat is, melyek a vagyonközösség megszűnése és a vagyonmegosztás közti időben bekövetkezhettek. Utóbbi alól kivétel, ha a változást a házaspár valamely tagjának magatartása okozta.

 

A különvagyon meghatározása

A házastársi különvagyon:

  • Minden vagyontárgy, mely valamely fél tulajdonában volt a házasságkötés előtt
  • A házasság fennállása alatt örökölt vagy ajándékként szerzett vagyontárgy
  • A különvagyon értékből szerzett vagyontárgyak
  • Szellemi tulajdon kapcsán szerzett vagyoni jog, mely alól kivételek a vagyonközösség ideje alatt esetékes díjak
  • a személyét ért sérelemért kapott juttatások;
  • személyes használatra szolgáló vagyontárgyak

A közös életvitelt szolgáló berendezési és felszerelési tárgyak 5 évnyi házastársi együttélés során a közös vagyonba sorolandók.

A házastársi életközösség megszűnésével egyidőben a vagyonközösség is megszűnik. Bármely fél kérelmezheti a vagyonmegosztás, mely az esetleges adósságok törlesztésére is kiterjedhet.

A házassági vagyonközösség három okból szűnhet meg:

  • A házastársak a vagyonjogi közösséget szerződésben kizárják
  • Bíróság által megszüntetéssel
  • A házastársi életközösség felbomlásával.

Peren kívüli megegyezés

A válás vagyonmegosztás során nem szükséges bíróságot bevonni, amennyiben a felek peren kívül egyezségre jutnak. A közösen megfogalmazott megállapodás tartalmát a felek szabadon meghatározhatják, ám szem előtt kell tartaniuk, hogy kérelmeik és követeléseik egyértelműek és teljesíthetőek legyenek.

A teljesíthetetlen kérelmek esetén a vagyon megosztásában bíróság bevonása válik szükségessé.

Keresse gazdagréti ügyvédi irodánkat házassági vagyonmegosztás kapcsán – konzultáció és teljes körű képviselet esetén is állunk rendelkezésére!

 

További családjogi cikkeink: