Vagyonjogi szerződés

Vagyonmegosztási szerződés

Vagyonmegosztási szerződést nemcsak a házasság ideje alatt, de annak felbontásakor is köthetünk. A megállapodásban fontos tisztázni, hogy mi minősül különvagyonnak, és mi kerül a házastársi közös vagyon hatálya alá. A szerződés elkészítésekor (legyünk bár házasok vagy házasulandók) a felek szabad kezet kapnak a házassági vagyonközösség ideje alatt vagyoni kapcsolataink tekintetében alkalmazásra kerülő jogrendszer megválasztásában. Emellett lehetőség van a különböző vagyonrészekhez eltérő vagyoni jogrendszereket kikötni, melyek előírásaitól csak akkor lehet eltérni, ha az vonatkozó törvénybe nem ütközik.

Abban az esetben, ha házassági szerződést kötöttünk, az abban foglaltak az irányadók a vagyonmegosztás során. A szerződés harmadik féllel szemben is hatályos lehet, ám ezt közokiratba, vagy egyéb ügyvéd által ellenjegyzett okiratba szükséges foglalni és nyilvántartásba venni. Ennek hiányában a Polgári Törvénykönyv rendelkezései szerint szükséges eljárni a válás során.

Keresse ügyvédi irodánkat Gazdagréten, Budaörs szomszédságában, amennyiben vagyonjogi szerződést kötne, vagy tanácsadásra van szüksége!

 

További családjogi cikkeink: