Szülői felügyeleti jog

Mit kell tudni a szülői felügyeleti jogról?

Az új Ptk. Értelmében a szülőknek már nem a gyermekelhelyezés, hanem a szülői felügyelet kérdésében szükséges dönteniük, azaz nem arról, hogy kinél kerül elhelyezésre a gyermek.

A szülői felügyeleti jog mindkét felet megilleti egészen addig, amíg arról az illetékes hatóság másképp nem határoz. A válás során a szülők dönthetnek úgy egy megállapodás keretében, hogy a felügyeleti jogot a továbbiakban is közösen gyakorolják. Ebben az esetben csak a gyermek lakhelyét kell meghatározni, a kapcsolattartás mikéntjét nem.

Amennyiben a szülők nem állapodnak meg, a bíróság kezébe kerül a döntés. Meghatározza, hogy mely szülőhöz kerül a kizárólagos felügyeleti jog, és dönt a gyermek lakóhelye kapcsán is. Közös felügyeletet a bíróság nem adhat, az kizárólag a szülők közös kérelme alapján valósulhat meg. Ennek oka, hogy a válás után is rendkívül nagymértékű együttműködést igényel a közös szülői felügyelet.

Ptk. 4:173. § [A szülők együttműködési kötelezettsége]

A szülői felügyeletet gyakorló szülőnek és a gyermekétől különélő szülőnek a gyermek kiegyensúlyozott fejlődése érdekében – egymás családi életét, nyugalmát tiszteletben tartva – együtt kell működniük.

Ennek értelmében a szülők akkor is kötelesek „együtt” gyakorolni a felügyeleti jogot, ha a bíróság csak az egyik felet jogosította fel annak gyakorlására. A különélő szülőnek minden esetben rendszeres és megfelelő információkat kell kapnia a gyermekről, emellett a rendszeres kapcsolattartást is biztosítani kell számára, ennek ellehetetlenítése nem elfogadható.

4:174. § [A gyermekkel együtt élő szülő tájékoztatási kötelezettsége]

A szülői felügyeletet gyakorló szülőnek a gyermek fejlődéséről, egészségi állapotáról, tanulmányairól a különélő szülőt megfelelő időközönként tájékoztatnia kell, és a különélő szülő érdeklődése esetén a gyermekkel kapcsolatos felvilágosítást meg kell adnia.

A gyermek számára kiemelten fontos, hogy a válás után is azt tapasztalja, hogy szülei képesek a kiegyensúlyozott kapcsolatra. A kulturált viszony megőrzése és a folyamatos tájékoztatás és kapcsolattartás tehát a gyermek megfelelő testi és lelki fejlődése szempontjából is kulcsfontosságú.

4:175. § [Közösen gyakorolt szülői felügyeleti jogok]

(1) A különélő szülők a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben közösen gyakorolják jogaikat akkor is, ha a szülői felügyeletet a szülők megállapodása vagy a bíróság döntése alapján az egyik szülő gyakorolja, kivéve, ha a gyermekétől különélő szülő felügyeleti jogát a bíróság e tekintetben korlátozta vagy megvonta.

(2) A gyermek sorsát érintő lényeges kérdésnek tekintendő a kiskorú gyermek nevének meghatározása és megváltoztatása, a szülőjével azonos lakóhelyén kívüli tartózkodási helyének, huzamos időtartamú vagy letelepedés céljából történő külföldi tartózkodási helyének kijelölése, állampolgárságának megváltoztatása és iskolájának, életpályájának megválasztása.

(3) Ha a különélő szülők egyes, a (2) bekezdésben meghatározott, közösen gyakorolt felügyeleti jogosítványok tekintetében nem tudnak megegyezni, erről a gyámhatóság dönt.

Ez természetesen nem jelenti, hogy a felügyeleti jogot gyakorló szülő 0-24-ben köteles lenne beszámolni a másik félnek, de időszakonként és a fontosabb életesemények kapcsán jogilag szabályozott tájékoztatási kötelezettsége van.

Tovább kérdései vannak a témával kapcsolatban, esetleg a válási vagyonmegosztásról szeretne többet megtudni? Keresse irodánkat Gazdagréten, a Rétköz utca 22. szám alatt!

 

További családjogi cikkeink: