2020. március 1. napjától bíróságon kezdeményezhető a gyermekkel való kapcsolattartás végrehajtása

2020. március 1. napjától bíróságon kezdeményezhető a gyermekkel való kapcsolattartás végrehajtása

március 10, 2020 Hasznos információk 0

Az új nemperes eljárást a kapcsolattartásra jogosult és kötelezett személy is megindíthatja egyaránt a korábbi végrehajtható határozatban foglaltak megszegésétől számított 30 napon belül.

A bíróság megvizsgálja, hogy a kérelmezett fél a határozatban foglaltakat felróható módon megszegte-e. Amennyiben ez megállapítható, a bíróság elrendeli a végrehajtást, egyben önkéntes teljesítésre hívja fel a felet.

Amennyiben az önkéntes teljesítés elmarad, a bíróság a törvényben meghatározott jogkövetkezményeket alkalmazhatja a mulasztó féllel szemben: rendőrségi közreműködést kérhet, vagy indítványozhatja a szülői felügyelet megváltoztatását, illetve feljelentést tehet kiskorú veszélyeztetése miatt.