Kategória: Hasznos információk

Miért kaphat kiskorú gyermekünk levelet válásunk során?

2022. évi törvénymódosítás miatt szinte már biztos, hogy a bontóper során a perben érintett gyermeket a bíróság írásban megkeresi, hogy véleményét kifejthesse szülei válásáról. Nem kell meglepődni, ezt bármekkora gyermek megkaphatja.  A jogszabály ugyanis kimondja: “A bíróságnak az eljárása során – elháríthatatlan akadály esetét kivéve – mindkét szülőt meg kell hallgatnia és értesítenie kell az…
Read more


január 9, 2023 0
Hogyan indítsunk pert 2018-ban ügyvéd nélkül?

Akár egy tárgyaláson elválhatunk, akkor is ha közös kiskorú gyermek érintett

Egy 2022. évi módosításnak köszönhetően immáron a kiskorú közös gyermekes szülők is elválhatnak egy tárgyalás alatt, azaz már nincsen szükség következő tárgyalásra napolásra.  Ennek felt étele, hogy a felek minden a bontóper során szükséges kérdésben megegyezzenek. A legcélszerűbb ha ezt az egyezséget már a beadott kereseti kérelemhez csatolják, ilyenkor általában még hamarabb lezárulhat a per,…
Read more


január 9, 2023 0

Lakásvásárlással együtt járó illeték és személyi jövedelemadó kérdései

Egy ingatlan értékesítése, megvásárlása során fontos számolni azzal, hogy nem csak a vételárat kell megfizetnünk, ellenben adott helyzetben szerzési illetéket, vagy eladásunk után személyi jövedelem adót is. Illeték: Ingatlan vásárlása során, az adásvételi szerződés megkötésével illetékfizetési kötelezettség keletkezik, melyet a szerződést készítő ügyvéd jelent be a földhivatalon keresztül az adóhatósághoz, az úgynevezett B400-as adatlapon. Az…
Read more


március 29, 2022 0
válóper

Házassági vagyon vagy külön vagyon?

Gyakori kérdés a házastársak esetében mi minősül közös, illetve különvagyonnak, mikor kell vagyonjogi szerződést kötnünk? Főszabály szerint az életközösség megkezdése (legtöbbször az összeköltözés dátuma) után – amennyiben a felek ezt követően összeházasodnak – szerzett vagyontárgyak közös vagyonnak számítanak. Ezen időpont előtt meglévő vagyontárgyak különvagyonnak minősülnek. Fontos kiemelni, hogy nem a házasságkötés időpontjától kezdődik a közös…
Read more


március 12, 2022 0

2022. január 1-től a bíróság jogosult közös szülői felügyeleti jogról határozni akár az egyik szülő kérésére is

Az utóbbi hónapokban nagy port kavart a szülői felügyeleti jog tekintetében kidolgozott új törvény javaslat, melyet immáron el is fogadtak és mely szerint már nincsen szükség a szülők egyezségére a közös szülői felügyeleti jogról szóló döntéshez, a bíróság maga is dönthet ekként. Ezen jogszabály 2022. január 1. napja után indult ügyekben alkalmazható. Már korábbi ítéletet…
Read more


november 19, 2021 0

Ne használjuk a vírust kapcsolattartási játszmák eszközeként

Számtalan kérdést kaptunk, hogy a kialakult helyzetben, a vírusra tekintettel meg lehet-e tagadni a kapcsolattartást, korlátozhatja-e egyik szülő a másikat.   A 71/2020 (III.27.) kormányrendelet erre megadja a választ, miszerint 4.§ t) pontja szerint a lakó -és tartózkodási hely elhagyása szempontjából alapos indoknak minősül a szülői jogok és kötelezettségek gyakorlása.   Tehát fentiek alapján a…
Read more


március 31, 2020 0

2020. március 1. napjától bíróságon kezdeményezhető a gyermekkel való kapcsolattartás végrehajtása

Az új nemperes eljárást a kapcsolattartásra jogosult és kötelezett személy is megindíthatja egyaránt a korábbi végrehajtható határozatban foglaltak megszegésétől számított 30 napon belül. A bíróság megvizsgálja, hogy a kérelmezett fél a határozatban foglaltakat felróható módon megszegte-e. Amennyiben ez megállapítható, a bíróság elrendeli a végrehajtást, egyben önkéntes teljesítésre hívja fel a felet. Amennyiben az önkéntes teljesítés…
Read more


március 10, 2020 0

Apaság vélelmének megdöntése peren kívül, azaz nemperes eljárásban

Az apaság vélelmének megdöntése nemperes eljárásban mondhatni új jogintézmény, melynek létezését a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény teremtette meg. Az eljárás sokkal gyorsabb a peres formánál, hiszen ezt az eljárási formát akkor alkalmazzuk amikor a felek között nincs vita az apa személyét illetően. Az apaság vélelmének megdöntésére irányuló nemperes eljárás három fél – a vélelmezett apa,…
Read more


március 10, 2020 0
Hogyan indítsunk pert 2018-ban ügyvéd nélkül?

Hogyan indítsunk pert 2018-ban ügyvéd nélkül?

2018. január elsejétől hatályba lépett az új polgári perrendtartás mely nem csak az ügyvédek, bírók, de a jogi tudással nem rendelkező személyek életét is megnehezíti.


április 20, 2018 0
Érdemes még ez évben elindítani aktuális peres eljárásainkat

Érdemes még ez évben elindítani aktuális peres eljárásainkat

A polgári eljárások szabályait fenekestül forgatja fel az új polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. számú törvény, melynek alkalmazása 2018. január 1. napjától lesz esedékes.


november 6, 2017 0