A foglaló

A foglaló

július 3, 2017 Ingatlan adásvétel 0
A foglaló

 

A szerződések általánosan ismert biztosítéka a foglaló – különösen adásvételi szerződések esetében népszerű ezt kikötni. Amennyiben az előbb említett szerződés teljesítésre kerül, úgy abba a foglaló összege is beleszámít.

Ha a teljesítés nem történik meg, a meghiúsulásáért felelős fél a foglalót elveszíti és/vagy kétszeresen köteles visszaszolgáltatni. A teljesítés meghiúsulásáért akkor is felelős a fél, ha – azon kívül, hogy neki felróható a meghiúsulás – olyan, az ő érdekkörében bekövetkezett okról van szó, amelyért a felelőssége fennáll.

Ugyanakkor nem lehet minden esetben megtartani a foglaló összegét. Amennyiben a szerződés teljesítése olyan okból hiúsul meg, amelyért egyik fél sem felelős, vagy mindketten felelősek, akkor a foglaló (egyszeresen) visszajár.
Természetesen, a sérelmet szenvedett fél a foglalón felül kártérítést is követelhet, kötbért is igényelhet – ezekbe azonban a megtartott foglaló összegét is be kell számítani. Ennek további részleteiről bővebben jogi képviselőjénél érdeklődhet.

Családjog, büntetőjog, gyermekelhelyezés, ingatlanjog – amennyiben gazdagréti ügyvédünkre van szüksége, várjuk megkeresését!