A gyermekétől külön élő szülő jogai és kötelezettségei

A gyermekétől külön élő szülő jogai és kötelezettségei

december 19, 2016 Gyermektartás 0
A gyermekétől külön élő szülő jogai és kötelezettségei

 

Mind a különélő szülők, mind a gyermekek elvárásait valóra váltja az új törvénymódosítás, mely szigorúan felsorolja a gyermekétől külön élő szülők jogait és kötelezettségeit.

Ptk. 4:173. § [A szülők együttműködési kötelezettsége]

A szülői felügyeletet gyakorló szülőnek és a gyermekétől különélő szülőnek a gyermek kiegyensúlyozott fejlődése érdekében – egymás családi életét, nyugalmát tiszteletben tartva – együtt kell működniük.

A szülők gyermekük felügyeletét „együtt“ kötelesek gyakorolni akkor is, ha a bíróság csupán az egyik szülőt jogosítja fel a felügyeleti jogok gyakorlására. Nem fogadható el az, ha a különélő szülő nem kap rendszeres és megfelelő felvilágosítást  gyermekéről, továbbá az sem, ha az egyik szülő ellehetetleníti a másik szülő kapcsolattartását.

4:174. § [A gyermekkel együtt élő szülő tájékoztatási kötelezettsége]

A szülői felügyeletet gyakorló szülőnek a gyermek fejlődéséről, egészségi állapotáról, tanulmányairól a különélő szülőt megfelelő időközönként tájékoztatnia kell, és a különélő szülő érdeklődése esetén a gyermekkel kapcsolatos felvilágosítást meg kell adnia.

Habár sokszor a szülők nem tudnak kulturáltan együttműködni, muszáj kiemelni, hogy a folyamatos tájékoztatás és kapcsolattartás a szülők között rendkívül fontos, ugyanis ezzel hozzájárulhatnak gyermekük megfelelő lelki és testi fejlődéséhez.  Egy gyermeknek rendkívül sokat jelent, ha látja szülei kiegyensúlyozott kapcsolatát egy esetleges válás után is.

4:175. § [Közösen gyakorolt szülői felügyeleti jogok]

(1) A különélő szülők a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben közösen gyakorolják jogaikat akkor is, ha a szülői felügyeletet a szülők megállapodása vagy a bíróság döntése alapján az egyik szülő gyakorolja, kivéve, ha a gyermekétől különélő szülő felügyeleti jogát a bíróság e tekintetben korlátozta vagy megvonta.

(2) A gyermek sorsát érintő lényeges kérdésnek tekintendő a kiskorú gyermek nevének meghatározása és megváltoztatása, a szülőjével azonos lakóhelyén kívüli tartózkodási helyének, huzamos időtartamú vagy letelepedés céljából történő külföldi tartózkodási helyének kijelölése, állampolgárságának megváltoztatása és iskolájának, életpályájának megválasztása.

(3) Ha a különélő szülők egyes, a (2) bekezdésben meghatározott, közösen gyakorolt felügyeleti jogosítványok tekintetében nem tudnak megegyezni, erről a gyámhatóság dönt.

Természetesen a szülő nem feltétlenül köteles 0-24 tájékoztatást nyújtani a másik szülőnek, ellenben időszakonként, valamint a  fontosabb eseményekhez kapcsolódó tájékoztatás kötelező,  jogilag szabályozott.

A fenti törvényben is látszik, akár közös, akár kizárólagos szülői felügyeletről beszélünk, a gyermeket érintő legfontosabb 5 témában mindenképp közösen kell dönteniük a szülőknek, ellenkező esetben a gyámhatóság hoz határozatot a kérdésben.

Amennyiben szeretne pontos ismereteket szerezni a témában, kérdése lenne a válási vagyonmegosztásra, vagy a gyermektartásdíjra vonatkozóan, várjuk jelentkezését.